Mieszko I – budowniczy państwa czy zdrajca tradycji słowiańskiej

blog polski

.

W sprawie Mieszka I historycy zajmują podobne stanowisko do jahwistów – uważają go za faktycznego twórcę państwowości polskiej i za pierwszego historycznego władcę Polski. O jego poprzednikach wiadomo jest co nieco z kronik Galla Anonima. Tyle tylko, że kroniki tego mnicha mają wartość raczej propagandową niż historyczną. To Gall Anonim napisał:

”Lecz dajmy pokój rozpamiętywaniu dziejów ludzi, których wspomnienie zaginęło w niepamięci wieków i których skaziły błędy bałwochwalstwa…”

Pod tym względem i kłamał i mylił się Gall Anonim. Pogaństwo jeszcze długie wieki było dominującą wiarą w Polsce.

– W XV wieku rycerze polscy składali ślubowanie na słońce, a nie na biblijnych bożków.

– W XVIII-wiecznych kronikach kościelnych widnieje taki oto zapis „duchownego”:
“nastawszy do kościoła godzieskiego (koło Kalisza) zastałem ludzi tak bezbożnych jak w Sodomie i Gomorze (ledwo) się tak wieś z nimi nie zapadła. Nie spowiadali się po lat dziesięciu, dwudziestu. O pacierzu trudno było pytać i o…

View original post 1 843 słowa więcej