Nowe zasady komentowania na stronie WPS

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona internetowa WPS jest osadzona w nurcie polskiej myśli narodowej i została stworzona dla prezentowania programu stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej oraz umieszczania publicystyki i komentarzy nawiązujących do programu Polski Suwerennej, w wymiarze zarówno krajowym, jak i stosunków międzynarodowych. Dopuszczaliśmy i dopuszczać będziemy także komentarze polemiczne, o ile respektują zasady kultury językowej oraz prezentują racje merytoryczne i oparte są na analizie faktów. W dyskusjach stawiamy na racjonalizm, intelektualną dojrzałość i odpowiedzialność za własne poglądy oraz ich konsekwencje dla interesów i pomyślności narodu i państwa polskiego . Nie akceptujemy indoktrynacji, propagandy antypolskiej i antysuwerenistycznej – także wówczas, gdyby przyświecać miały jej racje eschatologiczne, religijne, bądź pseudoreligijne światopoglądy katastroficzne lub wyrastające z okultyzmu, czy z „filozofii” new age lub ” kultu ziemi”.

View original post 273 słowa więcej

Reklamy

” Patriotyczna” cenzura w przeddzień konferencji na temat doktryny gospodarczej suwerennej Polski

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Piotrek Korczarowski  – tak chyba mogę mówić o dziennikarzu inernetowym w wieku młodszym od mojego syna, którego znam osobiście od ponad 8 lat, który odbył w moim towarzystwie kilka podróży zagranicznych na Wschód ( Białoruś, Ukraina, Krym ), z którym nawet wydawało się, że będziemy, my , WPS  współpracować, a nawet w jakimś stopniu współpracowaliśmy, któremu pomagałem zupełnie bezinteresownie w kilku sytuacjach jego „zawodowych, dziennikarskich pasji ” – nie dalej jak kilka dni nie zgodził się na mój udział w programie, do któtego zostałem zaproszony przez głównego jego aktora – Józefa Kamyckiego, z racji przygotowań do sejmiku/ konferencji?? na temat  doktryny gospodarczej suwerennej Polski

View original post 724 słowa więcej