Partia Zmiana

http://partia-zmiana.pl/

aktualności częste: https://www.facebook.com/partia.zmiana/timeline