Polska przyjmie emigrantów z Afryki i jeszcze za to zapłaci Unii Europejskiej

forumemjot

df8860a4581d9ba45148944657685894http://www.sxc.hu

Największe grupy polityczne w Parlamencie Europejskim opowiedziały się za rozłożeniem ciężaru finansowania działań w związku z rosnącą falą imigrantów napływającą z Afryki do UE  — oraz wprowadzeniem mechanizmów przesiedleń uchodźców pomiędzy państwa unijne.

Podczas dzisiejszej debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu przewodniczący Rady Europejskiej   —  Donald Tusk mówił, —  że problem, z którym mamy do czynienia na południu Europy,

—  nie jest wyzwaniem tylko dla tego regionu, —  ale wszystkich Europejczyków.

View original post 522 słowa więcej

Prawda o Piłsudskim

Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

Prawda o Piłsudskim

Opublikowano: 06.07.2012 | Kategorie: Historia, Publicystyka

Prawda o Józefie Piłsudskim, jego planach co do Polski i kontaktach z innymi nacjami.

Dziękuję za to Selmanowi.

– W oparciu o carskie archiwa, Rosjanie twierdzą, iż był to Żyd o nazwisku rodowym Selman, stryjeczny brat F. Dzierżyńskiego. On sam podawał się za Litwina o nazwisku Ginet. Wśród zaufanych chlubił się, że ma w żyłach krew Butlerów, Selmanów i Ginetów.

– Ojciec Piłsudskiego przed powstaniem styczniowym był oberpolicmajstrem w Wa-wie. Znienawidzony przez Polaków, miał opinię gorliwego sługusa Rosjan, złodzieja, łapownika i okrutnika.

– Człowiek niemoralny, zuchwały, mściwy, pozbawiony skrupułów, o niezmierzonej ambicji i pysze. Aby móc poślubić rozwódkę Marię Juszkiewicz, w 1899 r. porzuca katolicyzm i przechodzi na protestantyzm. Druga żona Żydówka Perl–Szczerbińska (nieślubne dziecko Żyda Perla) – ślub w 1921 r. Miał wiele kochanek np. poetka K. Iłłakowiczówna – osobista sekretarka, lekarz E. Lewicka ( zmarła w dziwnych okolicznościach). Ekskomunikowany…

View original post 2 108 słów więcej

Wojna domowa na Ukrainie 30.04.2015r.- 70 dzień od nowego rozejmu.

AdNovum

W obliczu spodziewanego rozpoczęcia dalszego etapu wojny domowej, czego dowodem jest ostatnio wzmożona aktywność ukraińskich wojsk, mieszkańcy Gorłówki masowo rozpoczęli ewakuację z tego miasta i jego okolic.

Zachodnie sankcje wobec Rosji powinny obowiązywać do całkowitego przywrócenia przez Ukrainę kontroli nad własną granicą” – oświadczył wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.

View original post 1 303 słowa więcej

Kres bankowej samowoli?

Dziennik gajowego Maruchy

Nie powiem, przyjemnie zdziwiłem się, czytając o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego negującego zmorę kredytobiorców, jaką jest Bankowy Tytuł Egzekucyjny.

Wyrok TK idzie bowiem pod prąd polityki rządu RP dokładającego wszelkich starań, by w pierwszym rzędzie zabezpieczyć interesy bankowego lobby, nawet kosztem własnych obywateli. Wyjątkowo spektakularnym przykładem takich działań było (o czym pisałem niedawno w tekście „Lobbystka banksterów”) skierowanie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pisma przestrzegającego przed stratami sektora bankowego rzędu kilkudziesięciu miliardów złotych, na jakie mogłoby narazić banki unieważnienie kredytów walutowych. Była to odpowiedź na wniosek Sądu Najwyższego Węgier domagającego się od ETS zakazu stosowania tego typu produktów finansowych. Nader charakterystyczne przeciwieństwo priorytetów.

View original post 608 słów więcej