Biblia – czym jest rzeczywiście… — blog polski

. . . (Poniższy tekst z konieczności jest obszerny i przeznaczony dla czytelników cierpliwych) . Wstęp . Tanach/Stary Testament to po prostu udrapowana w pismo święte rasistowska ideologia narodu wybranego, to gloryfikacja rasistowskich czystek etnicznych prowadzonych z czynną pomocą i z woli Jahwe, opisy krwawych wyczynów psychopatycznego Jahwe, oraz ciągłe straszenie jego wyznawców mrożącymi krew […]

via Biblia – czym jest rzeczywiście… — blog polski