PODŻEGANIE DO WOJNY Z IRANEM

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Publikujemy niżej niezwykle interesujący esej autorstwa Wojciecha Podjackiego, przewodniczącego partii Liga Obrony Suwerenności. Przytoczone w eseju informacje są na tyle kompleksowe i wartościowe merytorycznie i stanowią punk wyjścia do koniecznej refleksji nad stosunkami Polski z Izraelem  z punku widzenia bezpieczeństwa nie tylko naszego kraju, ale i bezpieczeństwa globalnego, że prosimy Autora o wyrozumiałość wobec faktu, że nie zwróciliśmy się do Niego z oficjalną prośbą o zgodę na przedruk tekstu. 

Wyrażamy zarazem uznanie za wkład pracy oraz wdzięczność za udostępnienie Polakom wiedzy na temat tak istotnych kwestii. 

PZ

View original post 17 904 słowa więcej