Żydo-katolickie (katolickie) fiksacje albo „okopy św. trójcy”

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Słowo „polakatolik” to nie jest pejoratyw tylko. To nazwa gatunkowa, oddająca istotę desygnatu. Twórca Zadrugi Jan Stachniuk (1905-1963) tak określił typ ludzki, wyhodowany w ciągu wieków przez katolicyzm na ziemi polskiej. – A.Wacyk

View original post 593 słowa więcej