Czas na doktrynę gospodarczą suwerennej Polski

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Dnia 6 października 2018 r. odbyła się w Łodzi konferencja organizowana przez partię Polska Patriotyczna, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele różnych środowisk politycznych i opiniotwórczych. Z konferencji w ostatniej chwili wycofało się stowarzyszenie KoRReUs przekazując mylną informację o odwołaniu konferencji. Wpłynęło to w jakimś stopniu na frekwencję, ale nie zakłóciło merytorycznego przebiegu konferencji.

View original post 55 słów więcej