WYZUCI Z MAJĄTKU – O Konfiskatach w Zaborze Rosyjskim

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 (…)” daję słowo honoru, że panią przeproszę, jeśli na następne spotkanie przyniesie chociaż jeden akt notarialny, że taki to a taki Icek otrzymał od swego ojca czy matki, spadek w postaci majątku ziemskiego, czy młyna itd. Bo tak odbywa się przekazywanie majątków kolejnemu pokoleniu na całym świecie, a także i w Polsce. Ale pani go nie przyniesie, bo takich aktów notarialnych żaden Żyd nie posiadał. Posiadał inny akt nadania mu tych dóbr – Dekret cara Aleksandra II, który Żydom i każdemu innemu nadawał taki majątek. Wie pani za co? Za zdradę Polski. Polski, która jako jedyne państwo na świecie przyjmowała Żydów ze wszystkich krajów, które Żydów wyrzucały”  ( za:http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=12991&Itemid=55)

View original post 3 203 słowa więcej

Bezprawne roszczenia? – artykuł wart przypomnienia i inne materiały. — WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Żydowskie urojone roszczenia odszkodowawcze wobec Polski znane są od kilkudziesięciu lat. Pytanie tylko dlaczego są tolerowane ? Należało sprawę zamknąć powołaniem się na liczącą już niemal 60 lat umowę indemnizacyjną z 16 lipca 1960 r., zawartą między rządami Polski i Stanów Zjednoczonych. Umowa ta stwierdza, że Polska zapłaci USA 40 milionów USD przeznaczonych na „całkowite […]

via Bezprawne roszczenia? – artykuł wart przypomnienia i inne materiały. — WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Dość tych ohydnych kłamstw!!!

blog polski

.

.

Trudno zachować spokój, gdy czyta się bezczelne i wyssane z palca oskarżenia, jakoby Polacy byli współwinni temu, co żydowska propaganda nazywa „holokaustem”. Oskarżenia są trojakiego rodzaju:
– Najbardziej umiarkowane są oskarżenia Polaków o to, że nie ratowali Żydów, przy czym jako powód bierności i braku pomocy Żydom pada często oskarżenie o polski „antysemityzm” – byliśmy/jesteśny „antysemitami” i dlatego Żydów nie ratowaliśmy.
– Radykalniejsze oskarżenia mówią o „współwinie” Polaków za „holokaus”. Do bierności wobec łapanych przez Niemców Żydów dochodzi czynny współudział w ich łapaniu a nawet mordowaniu.
– Najbardziej radykalne, głoszone zwłaszcza w usraelu brednie żydowskich propagandystów mówią, że np. Niemcy budowali obozy koncentracyjne, by chronić w nich Żydów przed mordującymi ich Polakami.
Tej ostatniej kwestii nie będę poruszał, bo jest zbyt absurdalna. Wiadome jest, że np. Auschwitz Niemcy zbudowali, aby więzić w nim Polaków. Bo to wyłącznie Polaków początkowo w nim więziono. Wykorzystywani byli jako tania siła robocza.

View original post 3 221 słów więcej