WYZUCI Z MAJĄTKU – O Konfiskatach w Zaborze Rosyjskim

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 (…)” daję słowo honoru, że panią przeproszę, jeśli na następne spotkanie przyniesie chociaż jeden akt notarialny, że taki to a taki Icek otrzymał od swego ojca czy matki, spadek w postaci majątku ziemskiego, czy młyna itd. Bo tak odbywa się przekazywanie majątków kolejnemu pokoleniu na całym świecie, a także i w Polsce. Ale pani go nie przyniesie, bo takich aktów notarialnych żaden Żyd nie posiadał. Posiadał inny akt nadania mu tych dóbr – Dekret cara Aleksandra II, który Żydom i każdemu innemu nadawał taki majątek. Wie pani za co? Za zdradę Polski. Polski, która jako jedyne państwo na świecie przyjmowała Żydów ze wszystkich krajów, które Żydów wyrzucały”  ( za:http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=12991&Itemid=55)

View original post 3 203 słowa więcej

Bezprawne roszczenia? – artykuł wart przypomnienia i inne materiały. — WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Żydowskie urojone roszczenia odszkodowawcze wobec Polski znane są od kilkudziesięciu lat. Pytanie tylko dlaczego są tolerowane ? Należało sprawę zamknąć powołaniem się na liczącą już niemal 60 lat umowę indemnizacyjną z 16 lipca 1960 r., zawartą między rządami Polski i Stanów Zjednoczonych. Umowa ta stwierdza, że Polska zapłaci USA 40 milionów USD przeznaczonych na „całkowite […]

via Bezprawne roszczenia? – artykuł wart przypomnienia i inne materiały. — WIERNI POLSCE SUWERENNEJ