Polski Front Pracy – Manifest

Polski Front Pracy – Manifest

Polski Front Pracy opowiada się za rozwiniętą polityką socjalną nowoczesnego państwa pracy. Państwa, w którym respektowane są wszystkie prawa człowieka oraz wolność słowa – niezależnie od koloru skóry, orientacji seksualnej, czy przekonań religijnych. Fundamentem naszych ideałów jest idea humanizmu, która, w toku doświadczeń historycznych, została wsparta dorobkiem postępu społecznego. Jesteśmy polskimi socjalistami pragnącymi społeczeństwa opartego na poszanowaniu godności drugiego człowieka. Stoimy na straży równości, braterstwa i jedności Polaków.

2. Polski Front Pracy opowiada się za Rzeczpospolitą rozumianą jako państwo unitarne – z poszanowaniem dla innych kultur i nacji. Pragniemy, by Polska przestała być przedmiotem polityki wielkich mocarstw, aby zdobyła się na realne samostanowienie. Bez niezależności gospodarczej, narodowej oraz kulturowej – niemożliwe jest stworzenie państwa zdolnego wyjść na przeciw oczekiwaniom milionów obywateli. Jesteśmy po stronie silnej i niezależnej Rzeczpospolitej.

3. Polski Front Pracy opowiada się za pełną suwerennością gospodarczą i ekonomiczną naszego kraju. Uważamy, że tylko w taki sposób rozumiana suwerenność jest podstawą realnego dobrobytu milionów Polek i Polaków. Bez nowoczesnej i rozwiniętej gospodarki, znajdującej się w rękach narodu, niemożliwym jest osiągnięcie prawdziwej niepodległości Rzeczpospolitej. Uważamy, że upaństwowienie i uspołecznienie strategicznych gałęzi gospodarki jest ważnym elementem odzyskania pełnej podmiotowości państwa polskiego.

4. Polski Front Pracy opowiada się za pełną suwerennością polityczną Polski na arenie międzynarodowej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasz naród jest uwikłany w strategiczną rozgrywkę potęg imperialnych, zorientowanych wyłącznie na ekonomiczny drenaż Polski oraz eksploatację narodu polskiego. Dlatego sceptycznie podchodzimy do NATO, Unii Europejskiej oraz szeregu innych wielkich organizacji międzynarodowych. Odnosimy się krytycznie do wszelkich innych organizacji nastawionych na realizację celów prywatnych monopoli. Naszym celem jest dobro naszych obywateli – zwykłych Polek i Polaków, których stawiamy ponad interesy bogatych, bankierów, spekulantów i zachodniej finansjery. Przeciwstawiamy się globalizacji.

5. Polski Front Pracy opowiada się za suwerennością kulturową Polski. Obserwując polską przestrzeń publiczna, dostrzegamy postępującą westernyzację i makdonaldyzację społeczeństwa polskiego, która wraz z wtórnym analfabetyzmem, zbiera potężne żniwo wśród naszych obywateli. Bezpieczeństwo kulturowe jest jednym z priorytetów naszej polityki. Opowiadamy się za niezależnością polskiej kultury, edukacji i oświaty. Chcemy aby polska przestrzeń publiczna była wolna od kiczu oraz tandety.

6. Polski Front Pracy opowiada się po stronie obywateli wywodzących się z najniższych klas narodu polskiego. Stajemy po stronie pokrzywdzonych ludzi, którzy wraz zajmowaną niską pozycją społeczną w IIIRP, nie mogą w pełni korzystać ze swoich praw i przywilejów, wynikających z funkcjonowania państwa prawa. Zauważamy, że większość obywateli Polski stanowią pracownicy najemni, zajmujący najróżniejsze stanowiska na szczeblach drabiny zatrudnienia. Naszym celem są też ludzie wykonujący ,,wolne zawody”, inteligencja pracująca, drobni polscy przedsiębiorcy, pracownicy sektora państwowego, personel służby zdrowia oraz kadry wojska i policji. Dostrzegamy także emerytów i rencistów. Uważamy się za front ludowy i pro-pracowniczy.

7. Polski Front Pracy opowiada się po stronie konkretów i realnych korzyści dla ludzi pracy. Dlatego, jako polscy socjaliści, odrzucamy liberalną propagandę z zakresu sfery obyczajowości – na którą składa się promocja prozachodnich organizacji LGBT, zachodni model feminizmu, subpolityczne ruchy ekologiczne i unijna „pomoc” dla uchodźców. W naszej ocenie celem tego typu polityki jest zapewnienie korporacjom bezpostaciowej taniej siły roboczej. W zamian proponujemy skromny społeczny egalitaryzm, skupiony na walce o podstawowe zdobycze socjalne, ważne niezależnie od orientacji seksualnej czy kraju pochodzenia. Interesuje nas godna praca oraz dostęp do tanich mieszkań. Postulaty ekonomiczne, płacowe, mieszkaniowe będąc – zawsze znaczyły dla nas więcej, niż hasła natury obyczajowej.

8. Polski Front Pracy opowiada się za Rzeczpospolitą świecką, neutralną światopoglądowo oraz wyznaniowo. Nie mamy najmniejszego zamiaru prowadzić walki z kościołem katolickim . Uważamy bowiem, że katolicyzm w Polsce – podobnie, jak wcześniej PZPR – upadnie pod naporem ideologii liberalnej. Chcemy, by każdy obywatel Polski, niezależnie od wyznawanej religii, filozofii, czy światopoglądu, mógł czuć się bezpiecznie i swobodnie. Sami określamy swoje poglądy za materialistyczne i naukowe. Do osób wierzących podchodzimy z szacunkiem i wyrozumiałością.

9. Polski Front Pracy opowiada się po stronie internacjonalizmu, rozumianego jako współpraca suwerennych narodów. Pragniemy, by Polska posiadała unormowane, stabilne i przyjazne stosunki z sąsiadami, jaki i każdym państwem świata. Odrzucamy wszelkie waśnie historyczne, otymistycznie patrząc w przyszłość. Jednocześnie dostrzegamy pozytywne aspekty takiego a nie innego ulokowania naszego kraju na mapie politycznej Europy. Dążymy do poprawienia naszych stosunków międzynarodowych, w szczególności z krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Nie ulegamy propagandzie rusofobów.

10. Polski Front Pracy opowiada się po stronie kobiet. Pragniemy, by każda kobieta miała swobodny dostęp do pracy, nauki i niezależności. Jednoznacznie opowiadamy się po stronie polskich kobiet. Nie negujemy wkładu kobiet w walkach o interes narodowy i społeczny. Stoimy po stronie każdej pracownicy, matki, córki.

Opracował Mateusz Cichocki