Precz z antysemityzmem i antysyjonizmem, niech żyje Polin

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Nawet ojcowie żydo-katolickiego Kościoła głoszą, że antysemityzm jest grzechem, a nacjonalizm (nacjonalizm Polaków) jest zaprzeczeniem patriotyzmu i herezją. – Syjonizm jako zdegenerowana forma nacjonalizmu jest szowinizmem – i ten szowinizm jest cool, jest git.

View original post 663 słowa więcej