Chrześcijaństwo, marksizm, liberalizm – antykultura

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Co łączy wszystkie te kierunki, religijne, ideologiczne, filozoficzne, które wzajemnie się zwalczały i zwalczają, ale których istota wrogości jest bardziej pozorna niż naturalna i w rzeczywistości więcej je ze sobą łączy niż dzieli?

View original post 854 słowa więcej