Osłabienie pozycji USA w Europie. Konsekwencje dla III RP.

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

mocarstwoRozpad UE, likwidacja € UE, detronizacja USA z pozycji głównego decydenta polityki światowej są jedynie kwestią czasu. Tak stać się musi z powodu nieuchronnego kolapsu finansowego USA, za który ponosi winę żydowska finansjera świata anglosaskiego.

View original post 651 słów więcej