Chwała bohaterom spod Lenino!

bitwa-pod-lenino-660x375

Do artykułu dołączam komentarz Bohdana Piętki

„Dzisiaj jest rocznica zapomnianej bitwy. Zapomnianej ze względów politycznych, tylko że to jest polityka antypolska, robiona przez zewnętrznych wrogów Polski i uzasadniana werbalnie hurra-patriotycznymi hasłami przez arcypatriotyczną partię. Jest rzeczą niezwykle haniebną to, co obecna propaganda pisze i mówi o tych żołnierzach i o ich dowódcy. Mam na myśli nie tylko tzw. interpretację historyczną, ale ten szczególny język, to nazewnictwo niosące w sobie niesamowity ładunek pogardy i wrogości. Ta pogarda i wrogość jest kamuflowana antykomunizmem i antysowietyzmem, ale przynajmniej dla mnie z daleka bije z niej przede wszystkim antypolonizm. Ja potrafię to dostrzec, ale nie dostrzega już tego obecne pokolenie 20-30-latków, wśród których pewien dziennikarz przeprowadził sondę pytając, czy popierają usunięcie z przestrzeni publicznej pamiątek po PRL, w tym m.in. tablic Mendelejewa? W odpowiedzi usłyszał, że usunięcie tablic Mendelejewa jest bardzo dobrym pomysłem i nawet należy je dewastować. Tak wygląda świadomość historyczno-polityczna młodego pokolenia Polaków. Tych ludzi ogłupiono, odczłowieczono i WYNARODOWIONO używając do tego celu werbalnie patriotycznej propagandy i symboliki. Weteran bitwy sprzed 73 lat, 93-letni płk. Bronisław Jakimowicz, w związku z dzisiejszą rocznicą wypowiedział się następująco: „O wojsku „kościuszkowskim” panują mylne określenia, pojęcia. Tę dywizję tworzyliśmy my, deportowani sybiracy. My, którym zabrano Kresy. My, wypędzeni do tajgi. Moim dowódcą był litewski Polak, podoficerami byli przedwojenni z Wojska Polskiego. Od naszego generała Berlinga po prostu wara. To nie była armia bolszewików, czy na ich usługach. Tam służyli patrioci”. Wypowiedź tę dedykuję wszystkim osobnikom pokroju Romualda Szeremietiewa, którzy pospieszą do pisania pod tym postem swoich tradycyjnych komentarzy.”

http://trybuna.eu/chwala-bohaterom-spod-lenino/