22 LIPCA – Manifest PKWN

 pkwn

Składamy najlepsze życzenia z okazji Święta Odrodzenia Polski!

„Manifest PKWN i jego pierwsze dekrety były historycznym momentem odrodzenia narodowego. Oddać należy cześć i szacunek wszystkim, którzy w trudnych warunkach przyczynili się do realizacji jego założeń. Dzięki ich patriotycznemu zapałowi szybko udało się zrealizować najważniejsze cele wyznaczone w manifeście i stworzyć w powojennej Polsce dogodne warunki do życia i rozwoju, jakich nie było nigdy wcześniej.”

Polska dąży do bezgotówkowego społeczeństwa UE

Polska dąży do bezgotówkowego społeczeństwa UE

III RP – pookrągłostołowy system władzy w przededniu zapaści — forumemjot dla Polski

*** Wystraszony nieuchronnie zbliżającym się upadkiem żydowskiego kapitalizmu, a zwłaszcza utratą przez żydostwo władzy, — żydo-reżim IIIRP podejmuje działania represyjne wobec społeczeństwa. Poszukuje zdrajców i szpiegów. — Zdrajcami i szpiegami są oczywiście wszyscy ci, którzy nie ulegają żydo-medialnej propagandzie i ośmielają się prezentować własny, zgodny z narodowym polskim interesem, polityczny punkt widzenia. Żydowskie media w […]

via III RP – pookrągłostołowy system władzy w przededniu zapaści — forumemjot dla Polski