Czy to jest polska policja ? Czy ukraińska policja w Polsce ? |POLECAM! — forumemjot dla Polski

*** Przemyśl, 30.06.2016r. Stowarzyszenie Obrońców Pamięci Orląt Przemyskich Kornela Ujejskiego 3 37-700 Przemyśl Komenda Miejska Policji w Przemyślu Boh. Getta 1 37-700 Przemyśl Dot: Doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 250 K.K. oraz innych antypolskich działań. Stowarzyszenie Obrońców Pamięci Orląt Przemyskich w Przemyślu jest oburzone postawą przemyskiej Policji w dniu 26.06.2016r. podczas […]

via Czy to jest polska policja ? Czy ukraińska policja w Polsce ? |POLECAM! — forumemjot dla Polski

Stonoga od początku śmierdział. Teraz staje w obronie Wałęsy

Stonoga staje w obronie Wałęsy: „Zamknijcie gęby. To Lech Wałęsa dał wam wolność” (video)

Jak Niemcy stworzyli Ukrainę i w jakim celu — Roman Dmowski – “Kwestia ukraińska” – Źródło: Archiwum MSWiA, sygn. K-458. |POLECAM!!! Bardzo ważny tekst, szczególnie od punktu III.

forumemjot

PREZENTUJEMY NIEPUBLIKOWANY DOTYCHCZAS, TEKST AUTORSTWA ROMANA DMOWSKIEGO POŚWIĘCONY UKRAINIE.

MATERIAŁ POCHODZI Z ARCHIWUM MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI !!!

Bardzo ważny tekst, który uzmysławia nam, jak Niemcy stworzyli Ukrainę i w jakim celu.  — Polecam szczególnie od punktu III.

e3fbd63c6c8f0dd1d88f3357805b0871,14,0 1Roman Dmowski – “Kwestia ukraińska”

Tekst pochodzi z 1930 roku.

Źródło: Archiwum MSWiA, sygn. K-458.

I. Wyzwolenie narodowości

Jednym z ważniejszych zagadnień naszej polityki za­równo wewnętrznej, jak i zewnętrznej – jest kwestia ukra­ińska. Pojmuje się ją powszechnie jako jedną z kwestii narodowości, które się obudziły do samoistnego życia w dziewiętnastym stuleciu, podniosły swą mowę z narze­cza ludowego do godności języka literackiego, a w koń­cu osiągnęły niezawisły byt państwowy.

W tym pojęciu, na mapie Europy – zjawienie się odrębnego państwa ukraińskiego – jest tylko kwestią czasu i to niedalekiego. — Jest to pojęcie zbyt proste. 

— Kwestia ukraińska w obecnej swojej postaci daleko wykracza poza granice miejscowego zagadnienia narodowości:  — jako…

View original post 34 słowa więcej