Na ołtarzu idei Giedroycia — Spory o historię i współczesność

Dla obserwatorów życia politycznego nie jest tajemnicą, że polska mniejszość na Wileńszczyźnie toczy od wielu lat heroiczną i samotną walkę przeciw polityce władz Litwy zmierzającej do lituanizacji mniejszości narodowych. Obiektem ataku władz Litwy są trzy obszary: używanie języka polskiego w miejscowym nazewnictwie (ulice, miejscowości), pisownia nazwisk w języku polskim oraz nauczanie w języku polskim. Najostrzejszy […]

via Na ołtarzu idei Giedroycia — Spory o historię i współczesność