Syria: 179 dzień sprzątania świata… — AdNovum

Zdobywcy Cytadeli w Palmirze zdjęli flagi terrorystów… 26.03.2016 czyli 179 dzień walki dzień walki z Imperium Zła i jego armią na Bliskim Wschodzie… Pieskow: „Do bliskiej współpracy z Zachodem przy walce z terroryzmem jeszcze bardzo daleko” . http://www.sana.sy/ru/?p=68071

via Syria: 179 dzień sprzątania świata… — AdNovum