Brzydka Maria Przełomiec w wywiadzie z ministrem kultury Rosji Władimirem Medinskim bezczelnie zełgała, że generał Czerniachowski zabił jej dziadka

Brzydka Maria Przełomiec (córka Marii Erdman) w wywiadzie z ministrem kultury Rosji Władimirem Medinskim bezczelnie zełgała, że generał Czerniachowski zabił jej dziadka, tylko jakim cudem skoro (cytuję znaleziony w sieci fragment) „Kłamstwo M. Przełomiec w TVPis ! coś tu nie gra…
Fakty przeczą :
pl.wikipedia.org/wiki/Iwan_Czerniachowski
zmarł 18 lutego 1945 w okolicach Melzaka.

Nie wiem o którym dziadku mówiła Maria Przełomiec, ale jak przypuszczam miała tylko dwóch a przynajmniej do dwóch się przyznała tutaj:
www.sejm-wielki.pl/b/zi.3.48.a2a1
Władysław Przełomiec h. Ogończyk zmarł w 1974 roku ,
Karol Erdman h. Szczaplina zmarł w 1952 roku.

Czyżby ten ruski generał zmartwychwstał ?
Komu służy taka propaganda?”

Partia ZMIANA komentuje jednogłośność syjonów w sprawie TTIP

ttip

„PiS i Nowoczesna kolejny raz obierają wspólny front w obronie interesów swoich atlantyckich mocodawców.

Podczas dzisiejszej debaty sejmowej przedstawiciele obu tych partii opowiedzieli się za ratyfikacją traktatu handlowego TTIP (następcy ACTA).

Traktat ten zawiera szereg skrajnie niekorzystnych zapisów prawnych, wzmacniających pozycję korporacji i oligarchów. Najważniejszym z nich jest wzmocnienie znaczenia neokolonialnych sądów arbitrażowych w rozstrzyganiu sporów między korporacjami a rządami poszczególnych państw.

O tym jak bardzo niekorzystne jest to rozwiązanie może świadczyć niedawna sprawa miedzy PZU a Eureko w wyniku której Polska straciła ponad 5mld zł.

Zmiana oczywiście konsekwentnie opowiada się przeciwko ratyfikacji tej umowy.

Zamiast tego uważamy, ze Polska powinna podjąć m.in. bardziej intensywne działania na rzecz integracji ze strukturami BRICS oraz partnerstwa wschodniego w ramach budowanego przez Chiny Nowego Jedwabnego Szlaku, którego rozwój daje nadzieję na stworzenie strefy wolnego handlu rozciągającej się od Szanghaju i Władywostoku, aż po Lizbonę.”

Syjonista Waszczykowski o TTIP

 
„Kilka kierunków geograficznych zasługuje tu na szczególne podkreślenie. W relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, nasze partnerstwo w coraz większym stopniu obejmuje wymiar gospodarczy, współpracę energetyczną, a także obiecujący obszar innowacji i rozwoju wysokich technologii. Polsko-amerykańskie relacje gospodarcze są elementem partnerstwa ekonomicznego Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, które mamy zamiar rozwinąć z korzyścią dla wszystkich stron w ramach Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwestycji (tzw. TTIP)”.
… ręce opadają…