Prof. Andrzej Sopoćko „Mit pieniądza. Świat realny wobec iluzji polityki pieniężnej.”

mit pieniądza

Stanisław Adamczyk

„Wczoraj w PTE odbyła się ważna debata na temat funkcji systemu finansowego. Sala była pełna (kilkadziesiąt osób) i transmitowano ją przez internet (transkrypcja debaty będzie udostępniona).

Dyskusja toczyła się wokół książki prof. Andrzeja Sopoćki „Mit pieniądza. Świat realny wobec iluzji polityki pieniężnej.”

Prof. Sopoćko włączył się swoją publikacją w międzynarodową dyskusję dotyczącą tematu TABU w neoliberalnej ekonomii – finansowania wydatków państwa przez bank centralny. Symbolika zdjęcia z prezentacji była uzasadniona. Prof. Sopoćko ZADAŁ ŚMIERTELNY CIOS TEMU DOGMATOWI LIBERAŁÓW.

W trakcie dyskusji przedstawiono bardzo mocne argumenty ekonomiczne przeciwko temu rozwiązaniu. Przedstawiono kraje, w których zakaz tez nie obowiązuje. Na przykład 90% aktywów BoJ (japońskiego banku centralnego) stanowią obligacje rządowe.

Skutkiem istnienia zakazu są poważne problemy gospodarcze. Problemy te obrazuje m.in. bezrobocie, niska siła przetargowa czynnika pracy, błędne koło spadającej konsumpcji, niski wskaźnik cyrkulacji pieniądza i niski wskaźnik agregatu M2 do PKB. W Polsce znajduje się on na poziomie nie przekraczającym 60% podczas, gdy w krajach rozwiniętych przekracza 100%. W Chinach znajduje się na poziomie 160%.

W Polsce temat ten jest bardzo dobrze znany w środowiskach patriotycznych – Kwaśniewski wprowadził do Konstytucji RP zakaz finansowania wydatków państwa polskiego przez NBP. Oczywiście nie przeszkadza to NBP finansować wydatki publiczne innych państw. NBP kupił obligacje amerykańskie warte 100 mld US$.

W trakcie debaty podziękowałem prof. Sopoćko za jego publikację. Wspomniałem o ruchach społecznych w Polsce dążących do zniesienia tego absurdalnego ograniczenia (Konfederacja Reform Ustrojowych).

Zaznaczyłem, że przetłumaczyliśmy I OPUBLIKOWALIŚMY raport dotyczący propozycji reform systemu monetarnego Islandii. Co ciekawe okazało się, że raport ten jest znany prelegentom.

Większość dyskutujących zgodziła się z tezami dotyczącymi absurdalności tego zakazu. Wyjątkiem był prof. Grzegorz Kołodko.

Zostawiam to bez komentarza. Postępem jest to, że nie powtarza już on ciągle jak mantry zdania „Globalizacja jest nieodwracalna”.”

http://ksiegarnia.pwn.pl/Mit-pieniadza,84898807,p.html