Dariusz Benedykt Ciesielski o prof. B. Wolniewiczu

„Liderzy NCZ potrafią żeglować pod wiatr

Doktryna pracy obozu, reprezentowanego przez Wolniewicza polega na takim sterowaniu, aby polska społeczność szukając dla siebie dogodnych rozwiązań żeglowała w stronę realizacji wyznaczonych przez światowe złodziejstwo, nierzadko sprzecznych z polityką polską, politycznych celów.

Wolniewicz jest inteligentnym manipulatorem i kłamcą.
Wśród długich logicznych, rzeczowych i słusznych wywodów znajdujemy też propagandę, brak logiki i kłamstwo. Procentowo niewielka dawka, niezwykle stężonej kosmopolitycznej trucizny.

„Kryptosyjoniozm” to jest jedynie teza, którą stawiam (też w związku z wyrażonym tu prawie bezkrytycznym, bezwarunkowym poparciem dla układu Duda-Kaczyński-Szydło).”

Dariusz Benedykt Ciesielski