Wojna domowa na Ukrainie 20.07.2015r.- 151 dzień od nowego rozejmu.

AdNovum

Donieck po weekendowym ostrzale przez ukraińską artylerię.

„W nocy z soboty na niedzielę separatyści ostrzelali dzielnice mieszkalne Doniecka, zabijając co najmniej jedną osobę cywilną” – podały ukraińskie i za nimi polskie media.

View original post 1 169 słów więcej

Rok później: Wszystkie dowody wciąż wskazują na zestrzelenie MH17 przez myśliwiec

PRACowniA

Joe Quinn
One year later: All evidence still suggests MH17 shot down by a jet fighter
Sott.net
17 lipca 2015

Brytyjski tabloid dwa dni po zestrzeleniu MH17. Zwróćcie uwagę na „przypadkowe” zestawienie ze zdjęciem królewskiego dziecka

Rok temu ktoś rozmyślnie zestrzelił przelatujący nad wschodnią Ukrainą malezyjski samolot lot MH17, zabijając załogę i 298 pasażerów, w większości Holendrów.

Natychmiast po tym wydarzeniu, naprawdę natychmiast, zachodnia elita polityczna i pracujące dla niej zachodnie media obwiniły „prorosyjskich rebeliantów”, a nawet samego Putina, o zestrzelenie samolotu rakietą systemu Buk M1. Na poparcie tego twierdzenia nie przedstawiono żadnych dowodów.

Od tego czasu trwa „sąd medialny”, aczkolwiek wciąż bez cienia dowodu, że „zrobiła to Rosja”. W przeddzień pierwszej rocznicy tragedii agencja CNN opublikowała nowy „miażdżący” artykuł. Przytacza się w nim wypowiedź anonimowych „amerykańskich urzędników” zapewniających, że widzieli przygotowywaną oficjalną wersję końcowego raportu holenderskich śledczych, który ma się ukazać w październiku tego roku. Ponoć raport zawiera…

View original post 1 269 słów więcej

WYSTĄPIENIE MATEUSZ PISKORSKI NA POSIEDZENIU RADY KRAJOWEJ ZMIANY 19.07.2015

„Gdy w lutym bieżącego roku spotkaliśmy się w Warszawie, by powołać do życia Zmianę, nikt nie mówił, że będzie łatwo, lekko i przyjemnie. Stworzyliśmy ruch o charakterze jednoznacznie antysystemowym. Nie oczekiwaliśmy poklasku ze strony salonów, nie mieliśmy nadziei na wsparcie aktualnych elit i establishmentu. Porwaliśmy się na realizację projektu, który od samego początku skazany był na bezpardonowe ataki niemalże wszystkich pozostałych uczestników i komentatorów polskiej sceny politycznej. WIELONURTOWOŚĆ I NAJMNIEJSZY WSPÓLNY MIANOWNIK Spotkaliśmy się w bardzo zróżnicowanym gronie. Ta wielość spojrzeń miała stanowić naszą siłę, skłaniać do otwartości myślenia. Przyszło nam wszystkim podjąć walkę ze stereotypami, niekiedy głęboko zakorzenionymi schematami myślenia o innych. Nie powołaliśmy partii z niczego, mobilizując do działania ludzi, którzy nie mieli do tej pory żadnych przekonań. Nie zakładaliśmy, że będziemy ruchem nieukierunkowanego protestu, jaki próbuje dziś stworzyć Paweł Kukiz. Założyliśmy bowiem, że w naszych szeregach znajdą swoje miejsce ludzie, którzy z różnych względów odrzucają neoliberalizm, atlantyzm i neokonserwatyzm. Odrzucenie neoliberalizmu, by było konsekwentne i autentyczne, musiało nieść za sobą postulat zmiany obecnej struktury własności w naszym kraju. Dlatego też sformułowaliśmy postulat renacjonalizacji majątku narodowego. W dalszym ciągu czekają na opracowanie szczegółowe zasady tego przedsięwzięcia. Musimy być gotowi do jego obrony nie tylko od strony teoretycznej, politycznej i ekonomicznej, ale również prawnej. Dlatego, w ramach Rady Programowej pod kierownictwem kol. Kornela Sawińskiego, proponuję rozpocząć prace nad szerokim projektem w tej sprawie, którego zwieńczeniem powinno być wydanie przez Zmianę odrębnego opracowania na ten temat. Musimy przeanalizować wszystkie przypadki renacjonalizacji, zarówno te o charakterze rewolucyjnym, które dokonywały się w krajach boliwariańskich Ameryki Łacińskiej, jak i te bliższe nam cywilizacyjnie, geograficznie – we Francji, w Wielkiej Brytanii, na Islandii, czy wreszcie ostatnio na Słowacji. Trzeba być przygotowanym do różnych wariantów działania. To Zmiana w przypadku konieczności reagowania na upadek obecnego systemu ma posiadać gotowy, konstruktywny program. A bez renacjonalizacji majątku narodowego, zwieńczonej faktycznym równouprawnieniem własności państwowej, spółdzielczej, komunalnej i prywatnej – polskiej, nie jest możliwa jakakolwiek polityka gospodarcza Polski, o którą walczymy. Odrzucenie atlantyzmu jako doktryny uzasadniającej amerykańską okupację Polski, ale też całej niemal Europy, stanowi kolejny wyróżnik Zmiany spośród innych partii politycznych obecnych na naszej arenie publicznej. Mówimy jasno i wyraźnie: Polska musi wystąpić z NATO jako paktu agresywnego i służącego wyłącznie realizacji interesów Waszyngtonu, jego imperialistycznych ambicji i utrzymania koniunktury w przemyśle obronnym. Program wyjścia z NATO mamy już w zasadzie opracowany od strony politycznej i prawno-międzynarodowej. Musimy go uzupełnić o rozbudowaną doktrynę obronną, której opracowaniem zajmuje się zespół pod kierownictwem kol. Michała Prokopowicza. W sprawie tej zwrócimy się z prośbą o pomoc do patriotycznie nastawionych kręgów oficerskich i wojskowych, których współpraca i obecność w Zmianie jest czymś oczywistym w niespokojnych czasach, w których przyszło nam działać i żyć. Nasza koncepcja obrony narodowej związana będzie ściśle z ideą obrony terytorialnej, zarzuconą przed laty na rzecz udziału Polski w agresywnych planach Pentagonu w różnych punktach zapalnych świata. Wystąpienie z NATO i zerwanie z podporządkowaniem USA związane będzie z przemyśleniem na nowo roli naszego kraju w Unii Europejskiej. Nadal liczymy, być może daremnie, na to, że kontynentalna współpraca przybierze inną postać, że europejski model społeczny stanie się wyznacznikiem integracji europejskiej. Wreszcie, jako jedyni w Polsce zdecydowaliśmy się radykalnie odrzucić dorobek tzw. polityki historycznej uprawianej na przestrzeni ostatnich lat przez Instytut Pamięci Narodowej i wszystkie środowiska polityczne głównego nurtu. Sytuacja, w której lider partii określanej jako postkomunistyczna chlubi się rehabilitacją zdrajcy Ryszarda Kuklińskiego jest patologiczna. Dlatego opowiadamy się za radykalnym zerwaniem z nagonką na Polskę Ludową, na okres kilkudziesięciu lat polskiej historii najnowszej, ale przede wszystkim mówimy nie opluwaniu tych milionów Polaków, którzy wówczas swoją Ojczyznę budowali. Chcemy, by historia najnowsza stanowiła w Polsce przedmiot badań i dociekań naukowych, a nie przyczynek do organizowania nagonek i polowań na czarownice. Na wniosek kol. Łukasza Jastrzębskiego i Kornela Sawińskiego przystąpimy do opracowania dorobku tych postaci z polskiej historii i myśli politycznej, które w jakiś sposób stanowić mogą wzorzec i źródło inspiracji dla Zmiany. Czytaj dalej