Przejąć polską ziemię – Polska nie dla Polaków

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 6cb58fe498ba93116ceedf71c38f8516_panJuż w 1988r w brytyjskich żydo-mediach pojawiła się radosna wzmianka, że polska ziemia będzie niebawem do kupienia. W tym samym roku w NY G.Soros założył żydowską Fundację S.Batorego, której program „reform” dla Polski przyjął ówczesny żydowski premier PRL, M.F.Rakowski. Traktat akcesyjny Polski do UE (2004r.) zawiera zapis o redukcji gospodarstw rolnych z 1,95 mln do 200 tys. W roku 2013 liczba gospodarstw rolnych wynosi już ok. 1,25 mln.

View original post 522 słowa więcej