Wojciech Sawicki – BANKOWY NADZÓR NAD POLSKĄ

„(…) I to do tego stopnia, że gdy parę miesięcy temu odwiedził Płock gen. Koziej – BBN, który w swoim statucie ma zagadnienie bezpieczeństwa ekonomicznego kraju, to mnie zatrzymała policja nie dopuszczając do tego spotkania w tutejszym Towarzystwie Naukowym, którego jestem członkiem. A przesłałem mu e-mailem pytanie dotyczące tej tragedii kredytowej, które chciałem mu tu zadać. (…)”

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/06/wojciech-sawicki-bankowy-nadzor-nad-polska/

[ru] Fursow nt. wojny z Rosją: Война Против России Не Прекратится!

Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

From: „E.Zinkiewicz”
Date: June 28, 2015 10:30:42 PM PDT (CA)
Subject: Interesujący wykład A. Fursowa na temat wojny z Rosją

Interesujący wykład A. Fursowa na temat wojny z Rosją

Андрей Фурсов. Война Против России Не Прекратится!

Opublikowany 22.06.2015
Андрей Фурсов. Война против Русской Цивилизации никогда не остановится, это возможно только в случае полного истребление Русских. Запад на протяжении многих веков пытался покорить Россию. Особо ярым врагом России была Британская Империя, а потом место Англии заняла Америка. Войны против Российской Империи, СССР, России всегда имели разный характер. Это были экономические, информационные, идеологические и конечно горячие войны. Достаточно почитать книги западных экспертов и все становится на свои места, не говоря уже про работы Русских историков и Аналитиков.

View original post