Witold Jedlicki „Chamy i Żydy” – 1962

Dziennik gajowego Maruchy

W związku ze wznowieniem działalności Natolina przez jego epigonów przypominam słynny artykuł Witolda Jedlickiego z 1962 zat. „Chamy i Żydy”. Zamieszczam go bez komentarza, uznając, że nawet najmłodsi Czytelnicy będą w stanie bez trudności posłużyć się tym materiałem źródłowym i odnieść go do dzisiejszej sytuacji.

AR

Chamy i Żydy
Witold Jedlicki (1962 r)

I

Istnieje pewien, ukształtowany może przede wszystkim przez prasę zachodnią, stereotypowy obraz wydarzeń politycznych w Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Stereotyp ten jest niesłychanie rozpowszechniony zarówno w kraju jak i zagranicą.

View original post 16 800 słów więcej

Wypociny za niemieckie srebrniki

Dziennik gajowego Maruchy

Od samego początku przemian ustrojowych w Polsce, jednymi z największych ich beneficjentów byli i pozostają nadal obywatele Niemiec.

Udział tego kraju w polskim eksporcie wyniósł 26 procent w 2014, a także 22 procent w imporcie tego samego roku. Większość niemieckich przedsiębiorstw podkreśla, iż ich doświadczenia z inwestycji w Polsce są na tyle dobre, że prawie sto procent z nich chciałoby w przyszłości ponownie wejść na polski rynek.

View original post 1 779 słów więcej

Wojna domowa na Ukrainie 16.06.2015r.- 117 dzień od nowego rozejmu.

AdNovum

„Jest zgoda (Kongresu USA– dopisek mój) co do wsparcia Ukrainy  śmiercionośną bronią. Administracja Obamy jednak się na to nie godzi. USA mogą przewartościować kwestię wsparcia Ukrainy bronią, bo porozumienie z Mińska zawiodło, ale Niemcy też by musiały się nie przeciwstawiać”– powiedziała na wrocławskim Global Forum amerykańska senator i jednocześnie członek senackiej komisji ds. Europy, Jeanne Shasheen.

View original post 1 212 słów więcej