Rugi, czyli o grabieży spółdzielni mieszkaniowych

Dziennik gajowego Maruchy

Centrum Warszawy jest osaczane przez nieuczciwych handlarzy długami spółdzielni mieszkaniowych. Nie tylko wyprowadzają pieniądze i majątek, ale także przerzucają konsekwencje na mieszkańców.

Rugi (znane z historii: pruskie, chłopskie, irlandzkie) nie odeszły w przeszłość. „Czyszczenie kamienic” już znamy. Dziś nastaje czas rugów ze spółdzielni mieszkaniowych. A prawnicy przez swoją opieszałość i krótkowzroczność ułatwiają jego legitymizację.

Oto mechanizm.

View original post 533 słowa więcej

Wojna domowa na Ukrainie 9.08.2015r.- 79 dzień od nowego rozejmu.

AdNovum

Ługańsk: uroczyste podniesienie sztandaru zwycięstwa koło pomnika Tarasa Szewczenki.

„Prawie siedem tysięcy osób cywilnych i ponad tysiąc sześćset żołnierzy zginęło w rezultacie konfliktu wywołanego przez agresywną politykę Rosji, który toczy się od ubiegłego roku na wschodzie Ukrainy”- powiedział wczoraj prezydent Petro Poroszenko podczas uroczystego posiedzenia Wierchownej Rady z okazji obchodzonego po raz pierwszy Dnia Zwycięstwa 8 maja.

View original post 1 065 słów więcej

9 Maja 2015 Warszawa Dzień Zwycięstwa, składanie kwiatów, przemówienia, modlitwy. całość

„9 Maja 2015 Warszawa Dzień Zwycięstwa Uroczystości, składanie kwiatów, przemówienia, modlitwy. całość bez montażu

Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich – wojenna nekropolia Żołnierzy Radzieckich poległych lub zmarłych w wyniku ran i chorób odniesionych w czasie II wojny światowej i tuż po niej, znajdująca się w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 10.
Przemawia tez Sławomir Andrzej Zakrzewski

Cmentarz został założony w latach 1949-1950, skrywa prochy 21 468[1] żołnierzy radzieckich 1 Frontu Białoruskiego, którzy polegli w walkach o Warszawę w latach 1944-1945. Ich prochy zostały ekshumowane z cmentarzy lokalnych oraz tymczasowych i przeniesione tu po 1949 roku. Nekropolię zaprojektowali Bohdan Lachert (ogólne założenie) i Władysław Niemirski (zieleń), ma ona charakter rozległego parku z elementami mauzoleum o powierzchni 19,2 ha[2]. Otwarto go dokładnie w 5. rocznicę kapitulacji Niemiec.

Prochy żołnierzy pogrzebano w 834 mogiłach, z których 294 to groby indywidualne. Centralną część cmentarza stanowi szeroka aleja, która poprzez trzy tarasy prowadzi do 21-metrowego[3] granitowego obelisku. Napis na obelisku głosi: „Ku wiecznej chwale bohaterskich żołnierzy niezwyciężonej Armii radzieckiej, poległych w bojach z hitlerowskim najeźdźcą o wyzwolenie Polski i naszej stolicy Warszawy”. Po obu stronach obelisku znajdują się monumentalne rzeźby żołnierzy Armii Czerwonej dłuta Jerzego Jarnuszkiewicza (Bohaterstwo) i Stanisława Lisowskiego (Ofiarność). Cmentarz otacza artystycznie skomponowana zieleń, dzieło Władysława Niemirskiego.
Pogrzebani żołnierze byli zgrupowani w następujących formacjach 1 Frontu Białoruskiego:
8 Armia Gwardii
28, 47, 48, 65,69, 70 Armii
2 Armii Pancernej Grupy Kawalerii Zmechanizowanej
6 i 16 Armii Lotniczej
46 Korpus Strzelecki
2 i 7 Korpus Kawalerii
1 Korpus Pancerny Gwardii

za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz…

Produkcja – LawinaFilm FullHD 1080

9 мая День Победы 2015 Варшава, возлагают цветы, речи, молитвы. Все без установки, Церемония

Советская военная кладбище, Варшава – военное кладбище советских солдат, погибших или кто умер в результате травм и болезней, полученных во время Второй мировой войны и вскоре после этого, находится в Варшаве на ул. Вигуры Улица 10.
Андрей также говорит Славомир Zakrzewski

Кладбище было основано в годы 1949-1950, он скрывает прах 21 468 [1] Советские солдаты 1 Белорусский фронт, который пал в бою Варшавы в 1944-1945 гг. Их останки были эксгумированы из кладбища местные и временные и переехал сюда после 1949 года. Некрополь предназначен Богдан Лашер (общее предположение) и Владислава Niemirski (зеленый), она имеет характер большого парка с элементами мавзолея площадью 19,2 га [2]. Он был открыт именно на 5-й годовщины капитуляции Германии.”