Andrzej Gwiazda (Dawida)

Żydo-PiSiurski portal stefczyk info opublikował wypowiedź A. Gwiazdy, gdzie chłopaczyna poci się w iście syjonistycznej stylistyce „Polsce i polskiej gospodarce potrzebna jest organizacja. Przemysł można odbudować. Jeżeli pod butem sekretarzy potrafiliśmy zbudować przemysł, który zajął 10. miejsce w rankingu światowym, to bez komunistycznych ograniczeń pójdzie nam to o wiele łatwiej.”

On ciągle używa tej żydowskiej retoryki „pod butem sekretarzy”, „komunistycznych ograniczeń”. Polska była potęgą DZIĘKI „BUTOM SEKRETARZY”, DZIĘKI „KOMUNISTYCZNYM OGRANICZENIOM”!

Kto wygrał II wojnę światową w Europie…

blog polski

.

zdobycie Berlina

.

Propaganda zachodu fałszując historię II wojny spowodowała kompletne odmóżdżenie mieszkańców głównych zachodnich jewrobaraków:

.
„Tylko co ósmy Europejczyk uważa, że kluczową rolę w wyzwoleniu Europy podczas II wojny światowej odegrała Armia Radziecka – pokazuje sondaż, przeprowadzony przez agencję ICM Research dla agencji Sputnik w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.
(…)
Mieszkańcy Francji i Niemiec — 61% i 52% odpowiednio — uznali za najważniejszy czynnik wyzwolenia kontynentu działania amerykańskiej armii. W Wielkiej Brytanii zgadza się z tym tylko 16%. Prawie połowa (46%) ankietowanych mieszkańców Wielkiej Brytanii uważa, że kluczową rolę w tamtych walkach odegrała armia Wielkiej Brytanii. W ogólnym zarysie uznanie zasług armii USA jest najpopularniejszym rezultatem — 43% wszystkich respondentów.”

.
A przecież wystarczy tylko przyjrzeć się kalendarium wojny w Europie i kilku faktom, aby zrozumieć, kto był głównym pogromcą III Rzeszy.
.
Początkowo siły zbrojne III Rzeszy odnosiły na froncie wschodnim szereg sukcesów zapuszczając się w głąb europejskiej części…

View original post 1 340 słów więcej