Magdalena Ziętek-Wielomska o antykomunizmie Stalina

Stalin - kalendarz

„Należy przypomnieć, że Stalin został – zresztą słusznie – uznany przez Trockiego za zdrajcę rewolucji komunistycznej. Zamiast urzeczywistniać ideał społeczeństwa komunistycznego, Stalin budował nowe imperium, a ideologię komunistyczną traktował czysto instrumentalnie. Za swoją – jeszcze raz podkreślam jakże słuszną – krytykę Trocki i jego zwolennicy drogo zapłacili. Należy więc kategorycznie stwierdzić, że prawdziwych komunistów wymordował … Stalin. Co ciekawe, ten sam Stalin wymordował także najbardziej ideowych komunistów polskich. Jak wiadomo, w czasie „wielkiej czystki” niemal wszystkich działaczy KPP uwięziono, zesłano do łagrów lub rozstrzelano z rozkazu Stalina. Przeżyli jedynie znajdujący się w polskich więzieniach. Oficjalnym powodem było to, że w 1926 KPP poparła przewrót majowy marszałka Józefa Piłsudskiego w nadziei, że będzie on polskim odpowiednikiem Aleksandra Kiereńskiego (tzw. „błąd majowy”). Nieoficjalnie chodziło oczywiście o podporządkowanie polskiego ruchu komunistycznego Stalinowi. Należy przypomnieć także, że Stalin nie był zagorzałym komunistą także podczas II Wojny Światowej, która była przez niego prowadzona jako wojna ojczyźniana.”

Zbigniew Dąbrowski – TRANSFORMACJA USTROJOWA W DEMOKRACJĘ KOLONIALNĄ

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

kip-960n

Tekst pod wymienionym tytułem jest głosem w dyskusji, zawartym w publikacji z Konferencji Naukowej pt. „Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu” zorganizowanej przez Krajową Radę Spółdzielcza – Naczelny Organ Samorządu Spółdzielczego w Polsce i Warszawską Szkołę Zarządzania – Szkołę Wyższą w dniu 27 marca 2014 r w Warszawie.

View original post 4 637 słów więcej

Dariusz Benedykt Ciesielski i Sławomir Zakrzewski – „Przewrót”

„Dnia 5 listopada napisałem apel o decentralizację obchodów 11 listopada. Pojawiło się wiele pytań szczegółowych. Dlatego postanowiłem podać choć zarys naszych analiz i kilka wybranych przesłanek, które skłoniły mnie do nazwania liderów i doradców Wyruchu Narodowego kukułczymi(jaskółczymi) jajami. Zrobiłem to wyrywkowo. Chcę zachęcić Polaków, a w szczególności młodzież z tej organizacji do wnikliwego przyglądania się liderom. Do pracy kontrwywiadowczej by w efekcie odrzucić herezje ideologiczne i wydalić podrzuconych liderów. Liderów znajdziecie pośród siebie. Wyłonią się samoistnie i zasłużą sobie na to w prawdziwej pracy politycznej. Chcę jednocześnie jasno oświadczyć, że nie staram się tu oskarżać nikogo o świadome działanie agenturalne. „Pozostawiam otwartym kwestię, czy w poszczególnych personalnych przypadkach mamy do czynienia z premedytacją, a w jakich jest to nieudolność, niewiedza, naiwność, brak krytycyzmu, brak odporności na wpływy.”
Poniżej zamieszczam treść apelu z 5 listopada 2013. Czytaj dalej