Putin i nacjonaliści

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

https://wiernipolsce.wordpress.com/2014/07/13/13524/ https://wiernipolsce.wordpress.com/2014/07/13/13524/

Znaczenie nacjonalistów w Rosji rośnie. Kreml podchodzi do nich nieufnie i stara się utrzymać nad nimi kontrolę. Czy dopuści ich do udziału we władzy?

View original post 2 959 słów więcej

Wolności, gdzie jesteś? Nie ma cię ani w Europie, ani w Ameryce

PRACowniA

Paul Craig Roberts
paulcraigroberts.org
25 stycznia 2015 23:30 CET

Kiedy były dyrektor Goldman Sachs, zarządzający obecnie Europejskim Bankiem Centralnym (ECB), ogłosił, że zamierza drukować 720 miliardów euro rocznie, które zostaną wykorzystane do skupu nieściągalnych długów od powiązanych politycznie dużych banków, kurs euro poszedł w dół, a giełda i frank szwajcarski poszybowały w górę. Podobnie jak w USA, poluzowanie polityki pieniężnej (QE) służyło do wzbogacenia już bogatych. Nie ma w tym innego celu.

Nadziane instytucje finansowe, które skupowały po niskich cenach długi publiczne państw, takich jak Grecja, Włochy, Portugalia i Hiszpania, będą teraz te obligacje sprzedawać ECB po dużo wyższych cenach. Pomimo depresyjnego poziomu bezrobocia i nowych programów oszczędnościowych, narzuconych społeczeństwu w większości krajów europejskich, giełda papierów wartościowych idzie w górę w oczekiwaniu na to, że znaczna część tych 60 miliardów euro, które będą tworzone każdego miesiąca, znajdzie odwzorowanie w cenach akcji spółek. Płynność środków finansowych jest paliwem dla rynku akcji.

View original post 1 495 słów więcej

Litwa: Przeciwko NATO i jankesom

Dziennik gajowego Maruchy

Jak informują nasze źródła na Litwie, 4 lutego aktywiści antyglobalistyczni i antyimperialistyczni z tego kraju, w tym członkowie Narodowego Ruchu Robotniczego, urządzili protest przed ambasadą USA w Wilnie.

Zgromadzeni wyrazili swój sprzeciw wobec światowego imperializmu USA a w szczególności zaprotestowali przeciwko obecności żołnierzy NATO na terenie ich kraju, stanowiącego pogwałcenie konstytucji.

View original post 43 słowa więcej